Biz Kimiz?

Aldığı eğitim ve deneyimleri sonucunda kişisel mahremiyete ve etik ilkelere öncelik vererek, kişilerin yaşam kalitelerini arttıracak nitelikte psikoterapi hizmeti vermeyi amaçlayan bir kurumuz. Farklı disiplinleri bir araya getirerek multidisipliner bir çalışma odağıyla hareket eden ekibimiz; psikolojik ve nöropsikolojik değerlendirme, zeka ve kişilik testleri gibi değerlendirme araçlarından da yararlanarak çocuk-ergen, bireysel, çift ve cinsel terapi hizmeti sunmaktadır. Merkezimizdeki kadroda yer alan tüm çalışanlar çalıştıkları alanda uzmanlığını almış ve deneyimli kişilerden oluşmaktadır.

Merkezimizinde uygulanan terapi yöntemleri;

Çocuk ve Ergen Odaklı Terapi Yöntemleri

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocuğun oyunla kendini doğal yoldan dışa vurmasını temel alır. Nasıl ki yetişkin bireyler kendilerini konuşarak ifade edip, duygularını dışa vuruyorlarsa, çocuklar için de oyun duygu ve sıkıntılarını dışa vurma aracıdır. Oyun terapisinde simgeler çocuğun iç dünyasını yansıtma araçlarıdır. Oyuncaklar çocuklardaki korku, kaygı, fantezi, suçluluk duygusu gibi duygularını aktarabildikleri araçlar haline gelir. Yönlendirilmiş veya yönlendirilmemiş şekilde uygulanan oyun terapisinde çocuk yaşadığı problemlerin üzerinde çalışma şansı elde eder. Terapinin amacı çocuğun daha az acı çekmesini sağlamak, travma ve fobileriyle baş etmesini(boşanma, hastalık, başarısızlık korkusu, istismar vb. durumlar için), hayata uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır. Terapi sürecinde terapist çocuğu dinler ve anlaşılmış hissetmesini sağlayarak daha güvenli bir çerçeve oluşturur. Terapi çocukların kendilerinin olduğu gibi kabul edildikleri ve korundukları yerdir. Terapist çocuğa davranışlarıyla ilgili sık sık bilgi verir ve davranışlarıyla ilgili ona saygı duyduğunu hissettirir.

Filial Oyun Terapisi

Filial terapinin amacı aile ve çocuk arasındaki ilişkinin yapısını terapötik bir çerçevede yeniden oluşturmaktır. Bu teknikte aileye çocuk odaklı bir psikoeğitim verilerek çocuğun duygusal, davranışsal ve sosyal problemlerini zamanla kendi içerisinde de ele alması öğretilir. Bu noktada terapistin odak noktası ailelerin çocukların yaşamında terapötik etkiye sahip olmasını sağlamaktır. Filial terapide amaç sadece varolan problemi çözmek değildir. Amaçlanan çocuğun kendini güvenli bir aile ilişkisi içerisinde bulması, duygularını tanıması ve bunu ailesiyle güvenle paylaşır hale gelmesini sağlamaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Terapi; bilişsel davranışçı teknikler, psikopatoloji kuramının uygulanması ve davranış analizini kapsamaktadır. Terapi sırasında ele alınan konular; depresyon, panik bozukluğu, agorafobi, özgül fobiler, sınav anksiyetesi, sosyal anksiyete bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, hipokondriazis ve somatizasyon bozuklukta bilişsel davranışçı terapilerin uygulanması, temel inanç ve ara inançların saptanması ve değiştirilmesi üzerine yapılandırılmıştır.

EMDR Terapi

EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı, taciz, tecavüz ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir.

Eğitim, EMDR tekniğinin teorik alt yapısı ve dayandığı varsayımları konu almıştır. Genellikle travmatik yaşantıların negatif etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan EMDR, bunun yanı sıra son zamanlarda pek çok psikopatoloji veya uyum sorunun çözümünde de kullanılmaktadır.

Kum Terapisi

Kum tepsisi terapisi genellikle çocuklarla çalışılmakla birlikte ergenler, yetişkinler, çiftler ve aileler ile de çalışılabilen 8 yaş üzeri herkesin faydalanabileceği bir tekniktir. Bireylerin kendi farkındalıklarını ve iç dünyalarını yansıtabileceği ve yaşamlarındaki travmaları, duygusal ve sosyal zorlukları çözümlemelerine yardımcı olmayı temel alır. Odağı bilinç ve bilinçaltındaki dengeyi kurmak üzerinedir. Özellikle duygularını ifade etme güçlüğü yaşayan çocukların terapisinde tercih edilir.

Yetişkin Odaklı Terapi Yöntemleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Terapi; bilişsel davranışçı teknikler, psikopatoloji kuramının uygulanması ve davranış analizini kapsamaktadır. Terapi sırasında ele alınan konular; depresyon, panik bozukluğu, agorafobi, özgül fobiler, sınav anksiyetesi, sosyal anksiyete bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, hipokondriazis ve somatizasyon bozuklukta bilişsel davranışçı terapilerin uygulanması, temel inanç ve ara inançların saptanması ve değiştirilmesi üzerine yapılandırılmıştır.

Şema Terapi

Şema Terapi modeli, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır. Değişime dirençli zor vakalar ya da  kişilik bozuklukları alanı hedefiyle yola çıkan yaklaşım, zamanla diğer psikolojik sorun alanlarında, bireysel, grup ve çift terapileri gibi farklı kategorilerde de uygulanmaya başlamıştır.  Son on yıldır sürdürülen araştırmalar, yaklaşımın etkililiğine yönelik dikkate değer kanıtlar sunmaya başlamıştır.

EMDR Terapi

EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı, taciz, tecavüz ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir.

Eğitim, EMDR tekniğinin teorik alt yapısı ve dayandığı varsayımları konu almıştır. Genellikle travmatik yaşantıların negatif etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan EMDR, bunun yanı sıra son zamanlarda pek çok psikopatoloji veya uyum sorunun çözümünde de kullanılmaktadır.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık

Bu model problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar.  Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın öz güveni üstünde de olumlu bir etki yaratır. Var olan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olumlu olanları yaratmayı ve çoğaltmayı hedefler.  Çözüm odaklı danışmanlık süreci; İlişki kurma, problemi dinleme, problemi yeniden çerçeveleme, övgü, istisnaları belirleme, amaç belirleme, etkili soru sorma, derecelendirme, çözüm geliştirme ve değişimi fark etme süreçlerini ele alır.

Kanser ve Yas Terapisi

Kanser hastalarının birçoğu tanı aldıktan sonra beden bütünlüğünün tehlikeye girdiği duygusuna kapılarak yas sürecine girerler. Bu sürecin ele alınması, aile içi ilişkilerin yeniden yapılandırılması ve eşlik eden psikolojik kaygı ve depresif süreçlerin çalışılması üzerine bir terapi uygulanır. Süreç kişilerin yaşadıklarıyla baş etme güçlerini geliştirmeye ve desteklenmesine yönelik olarak, bireyin ihtiyacına göre şekillendirilir. Zaman zaman aileyi de sürece dahil ederek ilerleme sağlanır.

Grup Terapisi

Grup terapisi, kişilerarası ilişkiler, depresyon, kaygı, önemli hastalıklar, yakın birini kaybetme, bağımlılıklar ve davranışsal sorunlar üzerinde etkilidir. Terapistin görevi, grubu oluşturmadan önce her bir katılımcının sorunlarını incelemek ve buna göre uygun sorunlara sahip bireylerden oluşan bir grup yaratmaktır. Genellikle grupları oluşturanlar, birbirlerinden birşeyler öğrenebilecek insanlardır. Bir gruba ilk katılındığında utanma ve çekinme gibi duygular hissedilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Fakat zamanla, güvenli bir ortam oluşturulması ve sorunların etkili bir şekilde ele alınmasını sağlar.

Online Terapi

Online terapi, yoğun yaşam temposundan uzmanlarla yüzyüze görüşme imkanı olmayan ve/veya farklı şehirlerde yaşadığı için kuruma gelmenin yaşam kalitesini düşürdüğü durumlarda bireylerin terapi desteği alabilmesine imkan veren bir terapi türüdür. Etik kurallar seans içerisinde olduğu gibi online terapide de geçerli olduğu sürece 18 yaşından büyük bireysel terapi alan danışanlar için uygun bir yöntem olabilmektedir. Özellikle yurtdışında ve/veya şehirdışında yaşayan terapist bulma güçlüğü çeken, mümkünse en az 1 kere yüzyüze seans gerçekleştirdiğimiz durumlarda kurumumuzda online terapi desteği verilmektedir. Başvuru öncesinde öngörüşme sağlanarak (dış çevre koşullarının asgariye indirildiği, görüşme sırasında mahremiyetin sağlanabileceği bir ortam beklenmektedir) kişinin online terapi modeline uygun olup olmadığı saptanır. Akabinde uygun ortam ve koşulların sağlanması talep edilir ve randevu oluşturulur. Sadece bireysel danışmanlığı içeren ve hafif düzeyde psikolojik zorlukların yaşandığı durumlarda kullanıdığında fayda sağladığını düşünmekteyiz. Bu nedenle çift, aile, cinsel terapi, çocuk-ergen terapisi ve akut kriz anları için uygun bir yöntem olmadığı düşünüldüğünden kurumumuzda bu durumlarda uygulanması tercih edilmemektedir.