uzmanlarimiz_sema

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yetişkin erkek ve kadın servisinde, Eyüp Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Kliniğinde stajlarını tamamlamıştır. Akademik olarak iki kongrede çalışması yayımlanmış, birlikte çalıştığı ekiple birlikte üç sempozyum ve birçok seminer organize etmiştir. Ardından İstanbul Bilim Üniversitesi’nde yetişkin odaklı Uygulamalı (Klinik) Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Uzun yıllar özel sektörde yetişkin, çift ve cinsel terapist olarak çalışmış, alandaki eğitim ve süpervizyonlara katılmıştır. Eşzamanlı olarak birçok devlet kurumunda ve özel sektörde psikoloji kökenli kurumsal eğitimler vermeye devam etmektedir.

İncir Psikoloji Danışmanlık merkezinde yetişkin ve çiftlere yönelik profesyonel psikolojik danışmanlık hizmetine devam etmektedir.

 

Aldığı Eğitimler:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
 • Entegratif Çift ve Aile Terapisi Eğitimi
 • Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitimi
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi
 • Psikoonkoloji – Kanser Psikolojisi Eğitimi
 • Emdr Eğitimi (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)
 • Şema Terapi Eğitimi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi
 • Grup Terapileri Eğitimi
 • Beden Dili ve Şifreleri Eğitimi
 • MMPI Envanteri Uygulama Eğitimi
 • Rorschach Testi Eğitimi (Yetişkin) – Psikanalitik Ekol
 • Rorschach Testi Eğitimi (Yetişkin) – Bütünleyici Ekol
 • Nöropsikolojik Testler Eğitimi
 • Psikolojik Testler Eğitimi