Bireysel Terapi

Bireysel terapi, kişinin gündelik hayat akışını etkileyen sorun ve ihtiyaçlarını temel alır. Genellikle kişilere; hayatını etkileyen duygu, düşünce ve davranışları konusunda farkındalık kazandırmak, değişim için gerekli motivasyonu sağlamasına...

Read more

Aile ve Çift Terapisi

Çift terapisi, çiftlerin yaşadıkları sorunların değerlendirilip çözümlenmesini temel alır. İlişki, tek başına yaşanan bir süreç olmadığından, problemler yaşanmaya başladığında kişilerin birlikte çözüm arayışına girmeleri ve terapiye aktif...

Read more

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve Ergen terapisi genellikle davranış veya duygularında psikolojik güçlükler yaşayan kişilere yardımcı olmayı temel alır. Bu dönem çocuk ve ergenlerde oluşma ihtimali olan duygusal ve davranışsal sorunların çözülmesinin yanısıra sağlıklı...

Read more

Cinsel Terapi

Cinsel terapi, cinsel hayatlarıyla ilgili problem ve endişeleri olan çiftlere, sorunlarının çözümünde yardımcı olmayı temel alır. Sorunun kaynağı organik bir temele dayanmıyorsa, başvuran çiftlerin yaşadığı sorunun kaynağının tespiti ve...

Read more

Online Terapi

Online terapi, yoğun yaşam temposundan uzmanlarla yüzyüze görüşme imkanı olmayan ve/veya farklı şehirlerde yaşadığı için kuruma gelmenin yaşam kalitesini düşürdüğü durumlarda bireylerin terapi desteği alabilmesine imkan veren bir terapi türüdür...

Read more